לפרטים נוספים התקשרו 04-681481

  • מפיקי תוכן: זהות מקום
  • המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל
  • המכללה האקדמית תל חי
  • חמד
  • משרד התיירות
  • האגף לתרבות תורנית