• מפיקי תוכן: זהות מקום
  • המכללה האקדמית תל חי
  • המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל