• מפיקי תוכן: זהות מקום
  • חמד
  • המכללה האקדמית תל חי
  • המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל
  • משרד התיירות
  • האגף לתרבות תורנית