משתתפים

משתתפים לפי א'-ב'

אביטל יעלה, זמרת | אור אורי, אלוף במיל' | אטינגר יאיר, איש תקשורת | אידל משה, פרופ', האונ' העברית ירושלים | אידר דרור, ד"ר, 'ישראל היום'  | אלבשן יובל, פרופ', דיקן המכללה האקדמית אונו | אנקורי מיכה, ד"ר | ארד עדי, זמרת, חזנית | אשל ארנון, מדריך| בונדי דרור, ד"ר | בטיטו מירב, עיתונאית |  בירנבוים אליהו, רב, ראש מכון שטראוס עמיאל, אור תורה סטון| בנאי אהוד, אמן | בניה-סרי דן, סופר | בן דוד חיים, פרופ', מכללה אקדמית כינרת | בן נפתלי מיכל, סופרת | בן שמש יעקב, ד"ר, הקריה האקדמית אונו | ברוג אבינעם, יו"ר ipsos | ברזילי עינת, דוברת צו פיוס וסופרת ילדים | גביש עופר, הטיול המזמר | גודמן מיכה, ד"ר, האונ' העברית ירושלים | גולן אריה, איש תקשורת, כאן | גן אלון, ד"ר, אונ' ת"א | גרוסמן אבישי | דוקלר אורית, פסנתרנית ויוצרת | דיין עוזי, אלוף במיל', יו"ר מפעל הפיס | הייטנר אורי | הישראלי עמרם | הכהן אביעד, פרופ', דיקן המכללה שערי משפט | הכהן אליהו, חוקר הזמר העברי | הכהן גרשון, אלוף במיל' | הנדל יועז, ד"ר, יו"ר המכון לאסטרטגיה ציונית | וייל שלווה, פרופ', האונ' העברית ירושלים | זיביל אסנת, במאית ושחקנית | זלץ גיורא, ראש מועצה אזורית הגליל העליון | זקוביץ יאיר, פרופ', האונ' העברית ירושלים | טרופר חילי, מנהל החת"ר (חינוך, תרבות ורווחה) בירוחם
| יהושע א.ב., סופר | להמן יאיר ושחקני תיאטרון "על הדרך"| לוי ג'קי, אמן | ליפשיץ אברהם, רב, ד"ר, ראש מנהל החמ"ד במשרד החינוך | לנדסברג איתי, עורך הסדרה 'והארץ הייתה תוהו ובוהו' | לנדסמן אברהמי, הטיול המזמר| מוכיח רע, אמן | מצנע עמרם, אלוף במיל' | מקהלת הגליל העליון, בניצוח רון זרחי | מראני רחל, סופרת | מרגולין רון, פרופ', אונ' ת"א | מרוז רונית, ד"ר, אונ' ת"א | נבו אלעד | ניר אלחנן, רב, סופר | סובול נטע, ד"ר, אונ' ת"א | סומק רוני, משורר | סחרוף ברי, אמן | סמן טוב מרב, זמרת | סלטון צבי, שחקן וקריין | פבזנר בינה | פודולסקי ויטלי , נגן | פויכטוונגר דוד, ד"ר, ראש החוג לאזרחות, המכללה האקדמית הרצוג | פוקס אורן, מדריך | פיינשטיין נורית, ד"ר | פיקאר אריאל, רב, ד"ר, מכון שלום הרטמן | פישר נתנאל, ד"ר, האונ' הפתוחה ופורום קהלת | פלדשטיין אריאל, פרופ', אונ' ב.ג. בנגב | פריד יוחנן, רב | צור מוקי, בינ"ה | צורף מירה, פרופ', אונ' ת"א | קונפינו אלעד, שחקן  קלונסקי איסר, רב | רגב ליאת, אשת תקשורת | רובינשטיין אליקים, שופט ביה"מ העליון | רייכנר אליישיב, עיתונאי| ריינר אלחנן, פרופ', אונ' ת"א | ריפמן און, 'השומר החדש' | שחם אמיר, שחקן | שטיבל גיא, ד"ר, אונ' ת"א | שנאן אביגדור, פרופ', האונ' העברית ירושלים | שפירא- רוזנברג אפרת, עו"ד, אשת תקשורת | שקד רענן, איש תקשורת | שרלו יובל, רב, ד"ר, ראש ישיבת אמי"ת אורות שאול וראש תחום אתיקה ברבני צהר |


  • מפיקי תוכן: זהות מקום
  • המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל
  • המכללה האקדמית תל חי
  • חמד
  • משרד התיירות
  • האגף לתרבות תורנית