• מפיקי תוכן: זהות מקום
  • המכללה האקדמית תל חי
  • תרבות תורנית